Makerlab Open Mondays

ATÖLYE Makerlab Pazartesi günleri Saat 10:00 - 18:00 arasında kapılarını üretim yapmak isteyen 8 öğrenciye ücretsiz olarak açıyor.

Fikirlerini hayata geçirmek ve projelerinde somut çıktılar elde etmek isteyen tüm öğrenciler aşağıdaki formu doldurarak alanı ve makineleri rezerve ettirebilir.
Bizden gelecek onay mailinden sonra yapmanız gereken tek şey seçtiğiniz Pazartesi günü malzemeleriniz ile birlikte Makerlab'e gelip makineleri ve aletleri kullanmak olacak.
start
 
Adın soyadın?
Your name and surname? *

 
Telefon numaran?
Your phone number? *

5xx-xxxxxxx
 
Okulun - Bölümün?
Your School and Department *

 
Kısaca üzerine çalışacağın projeyi bize anlatır mısın?
Could you explain the project that you are going to work on briefly? *

 
Kullanmak istediğin makine-ekipmanlar nedir?
Which of the following equipments you would like to use?

*

Detaylı ekipman listesini şu linkten görebilirsin:
You can find the detailed equipment list here:
https://atolye.io/wp-content/uploads/2017/03/Detayl%C4%B1-Ekipman-Listesi.pdf

 
Kullanmak istediğin bu aletlere ne ölçüde hakimsin?
Are you qualified to use those equipments?

 
Makerlab'i hangi Pazartesi kullanmak istiyorsun? Tarihi aşağıda yazabilir misin?
Which Monday you would like to use the Makerlab? Please indicate the date below.

Makerlab Open Mondays her Pazartesi Saat 10:00 - 18:00 arasında gerçekleşiyor.
Makerlab Open Mondays will be held on every Monday between 10:00 - 18:00.
 
Makerlab Kullanım Kurallarını okudun mu? 
Have you read the Makerlab Usage Rules? *

Atölye Mekan Kullanım Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçası ve 2 numaralı eki olan işbu ek sözleşme, Sözleşme’de tanımı yer alan MakerLab’de yapılacak etkinlikler için ayrıca imzalanması gereken bir sözleşmedir.

Bu kapsamda taraflar, Mekan Kullanım Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda mutabık kaldıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

- Kullanıcı, kullanmasını bilmediği alet ve/veya cihaza dokunmayacak, ATÖLYE sorumlusundan yardım isteyecektir. İlgili alet ve/veya cihazdan sorumlu birinin bulunması halinde sorumlu şahıs gerekli bilgileri verecek ve nasıl güvenli kullanılması gerektiğini anlatacaktır. ATÖLYE yetkilisinin Kullanıcı’ya yaptığı yerinde uyarıları dikkat almayarak kullanıma devam edilmesi halinde ATÖLYE, kullanıcı nezdinde doğmuş ve doğacak başta fiziksel olmak üzere hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
-Kullanıcı, herhangi bir özel sağlık sorunun olması durumunda bu durumu derhal ve kulanım başlamadan bu durumu yazılı şekilde veya en geç bu sözleşmenin imza tarihinde sözleşme üzerinde belirtecektir.
- Kullanıcı, MakerLab’de bulunan fakat etkinlik kapsamında kullanılmayacak hiçbir alet edevat ve cihaza dokunmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.
- Kullanıcı, MakerLab bünyesinde yürütülen mekan kullanımları sırasında mekan içerisinde azami özen ve dikkat gösterilmesi gerektiğini bu nedenle MakerLab’e yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecek ve tütün mamülleri ile girilmesi yasak olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
- Kullanıcı, MakerLab kullanımı bittikten sonra mekanı temiz ve aldığı gibi bırakmakla yükümlü olduğunu ve yükümlülüğünü etkinlik sona erdikten sonra ATÖLYE sorumlusu tarafından verilen direktifler doğrultusunda gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
- Kullanıcı, kişisel eşyalarını MakerLab’e getirmeyeceğini, ATÖLYE yetkilisinin bu eşyaları içeri almama hakkı bulunduğunu ısrar edilmesi halinde MakerLab kullanımına izin verilmeyebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 
- Kullanıcı, MakerLab'de yer alan alet, edevat ve cihazların kullanımdaki herhangi bir hata nedeniyle oluşabilecek hiçbir cismai zarardan ATÖLYE'nin sorumlu olmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Bir katılımcı olarak; yukarıda belirtilen uyarıların okuduğumu, uyarı ve tehlikelerin farkında olduğumu, gerekli dikkat ve özeni göstereceğimi, kendi davranışlarımdan bizzat sorumlu olduğumu, şahsımdan kaynaklı dikkatsizlik, ihmal ve yanlış/eksik/hatalı kullanımdan kaynaklanan her türlü kaza, zarar (maddi/manevi menfi/müspet), ziyan ile yetkin olmadığım cihazın izinsiz kullanımında kaynaklı her türlü kaza, zarar (maddi/manevi menfi/müspet) ve ziyandan şahsen sorumlu olduğumu, ATÖLYE’yi sorumlu tutmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

Kurallara gereken titizlik ile uyacağımı taahhüt ederim.

This Agreement which is an indivisible part and second annex (Annex No:2) of ATÖLYE Venue Utilization Contract (“Contract”), is an agreement which must be signed separately for all events taking place in MakerLab, as clearly defined in the Contract.
In this regard, the parties hereby accept, declare and undertake the provisions stated below by keeping the ATÖLYE Venue Utilization Contract provisions reserved.

- The participant shall not touch any device(s) and tool(s) which he/she does not have any competence in use and ask for help from the person in charge in ATÖLYE. In the event there is an authorized person, the authorized person shall provide the necessary information and explain the secure use of the device(s)/tools(s). If the participant uses the device(s) and tool(s) regardless of the explanations and information provided by the authorized person, ATÖLYE shall not be liable of any occurred and/or possible damages, being in the first place the physical damages.
- In the event the participant have a specific health problem, he/she will notify ATÖLYE immediately and before utilizing the device(s)/tools or on the signature date of this agreement by latest on the specific area below.- The participant shall accept, declare and undertake not to touch anything mainly the devices which will not be used within the scope of the event held in MakerLab.
- The participant shall accept, declare and undertake that he/she will be at utmost care during the venue utilization and therefore it is not allowed to enter into MakerLab with food or any alcoholic or non-alcoholic beverages and tobacco products.
- The participant shall accept, declare and undertake that he/she is obliged to leave the venue clean as is before by the end of the event and shall obey the instructions of authorized person of ATÖLYE in the regard.
- The participant shall accept, declare and undertake that he/she will not bring any personal stuff to MakerLab and that ATÖLYE’s authorized person shall be entitled not to allow the personal stuff into the MakerLab  and if insisted not to allow participant’s venue utilization.
- The participant shall accept, declare and undertake that ATÖLYE shall not be responsible of any  physical damages to be occured by reason of misuse or failure in the participant’s device and tool utilization.

I hereby accept, declare and undertake that I read all the warnings set forth above and that I am fully aware of the warnings, the possible hazards and dangers, I will fulfill my duty of care at the utmost, I am responsible of my own behaviours and I am personally liable of any accident, damage (tangible(pecuniary) and intangible damage, positive and negative damages) and harm occurred by my lack of attention, negligence and wrongful/deficient/incorrect use and my unauthorized use of the device(s) which I am not competent of and I will not charge any responsibility to ATÖLYE in this regard.

I hereby further declare and undertake that I will obey the rules with the utmost care and attention.

     
Formu doldurduğun için çok teşekkürler! Rezervasyon durumuyla ilgili onayı en geç bir gün içinde sana mail olarak bildireceğiz.

Thank you for filling the form! We will inform you about your reservation within 24 hours.
again
Powered by Typeform
Powered by Typeform